Radovana Ryšavá Cabrilová

raska1Studium fyzioterapie jsem dokoncila na FTVS UK v roce 1999, pote jsem pracovala v Lekarskem dome v Mezibranske, Health centre Prague, CKP Dobrichovice,

V soucasnosti pro Hometherapy a CKP Roseta, Praha.

Pracuji nejen s dospělými, ale i s dětmi od narození.

Ve své práci vycházím z reflexní lokomoce dle Vojty v kombinaci s přístupem C.M.Lewitove Fyzioterapie funkce.

Věnuji se aromaterapii, kterou využívám nejen v kurzech Masáží dětí a kojenců

Je pro mne důležitý individualní přístup ke každému člověku, vnímání jeho potřeb a zároveň aktivní účast při terapii.

neboť my jsme na cestě k uzdravení „jen“ vašimi průvodci…