Marie Holá

marieDaří se mi prožívat už nějaký čas krásný mír a spokojenost v celém mém současném životě. Moje tělo i duše jsou v souladu a porozumění, naslouchám jim, je mi dobře. Prožívám klid a důvěru v život.

Ale necítila jsem se tak vždy.

Prožila jsem období hektického stavu úspěchu, moci, finanční „jistoty“. Pocitu „já jsem ten, komu se nemůže nic stát, jsem úspěšná, ovládám sebe i lidi kolem“.

Dnes tomu říkám „ myslí si, že otáčí zeměkoulí“.

Byla jsem obchodní ředitelkou velké nadnárodní farmaceutické firmy. Netušila jsem, že to je právě firemní filozofie vytvořit osobnosti takhle závislé na tom všem hmotném tady. Bylo to období hluboké nevědomosti a bohužel i situace kolem mne tomu napomáhala. Informace o tom, jak je to všechno jinak a nebezpečné, nebyly moc dostupné……. A upřímně – ani jsem je nehledala. Jela jsem.

Vyhoření, které nastalo, mi dalo velmi konkrétně pocítit, jak jsou věci jinak. Byly to těžké a stavy, které, jsem prožívala, jsou těžko popsatelné. Bezmoc, beznaděj, ztráta energie, chuti žít…Vůbec jsem si to neuměla vysvětlit, jen jsem si přála uzdravit se a vrátit se zpět do toho omamného života před TÍM.

Podařilo se a znovu jsem vyhořela. A to se opakovalo ještě 4x, intervaly se zkracovaly a v krizi bylo stále hůř. Visela jsem na té závislosti. Na práci, na úspěchu, na pozitivním stresu. Neuměla jsem žít jinak. Jako jediné východisko se jevilo skončit ten úmorný život.

Ale trochu jsem stále díky té malé jiskřičce ve mně, hledala. Prošla jsem léčbou farmakologickou. Léky. Vyzkoušeli jsme snad všechna antidepresiva na trhu. Nezabralo nic. Byla to léta velkého utrpení. A také samoty. Odehnala jsem od sebe přátele, rodinu. Vůbec jsem netušila co chci, hledala jsem pomoc, z venku. Jak se vrátit zpět a zase mít tu náplň, tu vyčerpávající práci úspěšného zaměstnance.

Potom mi psychiatr nabídl, ať hledám mimo medicínu. Viděl, že problém je mimo léky.

Začala jsem hledat jinde. Není dnes k dispozici žádná dostupná technika, kterou bych nezkusila. Mnohé techniky jsem se i naučila a úspěšně je požívám pro sebe i blízké. Jen tak namátkou – reflexní terapie, masáže, meditace, EFT, intuitivní léčení Magic Nature…….prospěšná fyzická práce, nalézání „Míst“, kde je člověku dobře a jsou tam i dobří lidé. Ověřila jsem si, že všechny tyhle techniky mohou pomoci. S jednou podmínkou – člověk musí chtít a odvážit se prožít změnu.

Velkou a nazastupitelnou roli sehrály masáže. Naučily mne vnímat pocity na těle.

Pomalu se to začalo skládat. Potkávala jsem cestou průvodce, společně jsme šli dál, já jsem začala opravdu chtít a průvodci mi pomáhali nalézt sílu.

Bodem zlomu bylo pochopení, že síla a pomoc je uvnitř mě. Jsem schopná si pomoci, vírou a pokorou, odpuštěním, sebeláskou. Péčí o tělo pečuji i o duši. Masáže léčivýma krásnýma rukama, meditace při nich a víra v sebe…to byl ten základní krok.

Dneska je všechno jinak. Jsem vděčná za celý ten proces. Byl zdlouhavý a těžký a o to víc dnes vidím a cítím, o to víc dnes prožívám. Rozeznávám své pocity, poznala jsem svůj talent a začala se zabývat tím, co mne těší a co umím. Jsem vděčná a spokojená, je to báječný pocit. Pocit souladu a spojení. Spojení s tělem a duší, se Zdrojem. Pracuji srdcem.

Jsem tady a teď připravená jít s vámi. Intuitivní masáže, při kterých mé ruce kloužou tak a tam, kde je potřeba. Meditační masáže – jsou to techniky, které uvolní svalové a následně i duševní napětí, pomohou získat energii k vykročení. K té potřebné změně.

Mám co předat a věřím, že to i umím.

Marie